Offer for kriminalitet?

Det er sjældent rart at blive udsat for kriminalitet. I stort omfang har politiet eneansvaret for at vejlede den, der har været udsat for kriminalitet. Dette bør efter lovgivers hensigt være tilstrækkeligt, og det kan det også ofte være.

Imidlertid åbner loven mulighed for, at offeret i en række type sager kan få hjælp fra en advokat ganske gratis.

Der er tale om muligheden for at få beskikket en såkaldt bistandsadvokat. Den mulighed har offeret typisk i sager, der involverer personfarlig kriminalitet, dvs. vold, voldtægt og lignende.

Jeg er altid villig til at lade mig beskikke som bistandsadvokat. Det foregår på den måde, at offeret til den første afhøring med politiet siger, at man gerne vil have advokat Rasmus Paludan beskikket som bistandsadvokat.

Så sørger politiet for resten. Hvis man ikke får sagt det til politiet, så kan man ringe til mig (40 61 19 50), og så skal jeg nok hjælpe med det fornødne.

Da det er gratis at have en bistandsadvokat, er der ingen grund til at lade være.