Det Røde Kort

“Det Røde Kort” er et rødt plastikkort af samme art som et kreditkort.

Det har samme størrelse som et kreditkort.

Formålet med kortet er, at indehaveren på en nem og enkel måde kan opfylde sin pligt efter retsplejelovens § 750 til at oplyse navn, fødselsdato og adresse, hvis indehaveren bliver antastet af politiet.

Min opfordring er, at indehaveren giver kortet til politiet og derefter går sin vej. Indehaveren har ikke pligt til at sige et eneste ord til politiet. Indehaveren har ikke pligt til at stoppe, med mindre politiet tager fat i indehaveren og meddeler, at indehaveren er anholdt.

Enhver kan gratis efter aftale hente Det Røde Kort på vores kontor Enghavevej 166, kld, 2450 København SV.

Spørgsmål & Svar

Hvad står der i retsplejelovens § 750?

“§ 750. Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.”

Hvorfor er Det Røde Kort smart, hvis jeg bliver stoppet i nærheden af Christianshavns metrostation?

Politiet stoppet ofte borgere, især unge mænd, der befinder sig i nærheden af Christianshavns metrostation eller Christiania. Det gør politiet, fordi politiet tror, at borgere, der er i nærheden af disse steder, har ulovlige euforiserende stoffer på sig.

Politiet vil rette henvendelse til en borger. Så sigter politiet borgeren for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og med dominant tale dominerer politiet så borgeren til at lade sig visitere. Når politiet intet finder, frafalder politiet sigtelsen. For en sådan visitation får borgeren normalt 0 kr. i erstatning, fordi borgeren ikke har været anholdt.

Hvis man derimod benyttet Det Røde Kort, så udvikler situationen sig anderledes. Borgeren giver kortet til politiet og løber væk. Hvis politiet løber efter, anholder de borgeren og gennemfører derefter en visitation.

Hvis man uden grund har været anholdt over 10 minutter, har man normalt krav på 2.500 kr. skattefrit i erstatning. Man har også krav på, at politiet betaler salæret til ens advokat. Såfremt ens kønsdele bliver undersøgt, så har man normalt krav på yderligere 1.400 kr. skattefrit.

Skriv et svar