Resultater

Her er en oversigt over mine resultater i både straffesager og civile retssager. Nogle afgørelser vedr. mit arbejde som advokatfuldmægtig, før jeg blev advokat.

Straffesager

Frifindelse for grov vold med kniv på Christiania (Københavns Byrets dom af 10.5.2015)

I denne sag blev min klient anklaget for overfald med kniv, selvom det var min klient, der blev hjulpet af vidner, mens han blødende ventede på ambulancen. Retten frifandt med dommerstemmer 2-1.

Frifindelse for salg af kokain (Retten på Frederiksbergs dom af 17.12.2015)

I denne sag blev min klient, der var ustraffet, anklaget for at have solgt kokain, fordi han havde kontanter i sin jakke, og der var fundet kokain hos en lejer af et andet værelse i lejligheden. Retten frifandt med dommerstemmerne 3-0.

Civile retssager

Sejr over Skatteministeriet (Dommen kan læses på Skat.dk)

I denne sag lykkedes det at få medhold i en sag, hvor Skat nægtede at anerkende genoptagelse af moms, der var et stort beløb.