Om os

Paludan Advokatkontor ApS består af advokat Rasmus Paludan (L).

Advokat Rasmus Paludan beskæftiger sig med konflikter i bred forstand. Det kan være konflikter mellem privatpersoner, mellem virksomheder eller mellem en privatperson og en virksomhed. Det kan ende med en civil retssag. Rasmus Paludan har stor erfaring med at procedere civile retssager og har også møderet for landsret.

Konflikten kan også være mellem en borger og en myndighed. En sådan sag kan også ende i retten eller i et klagenævn.

Endelig kan konflikten være mellem en borger og politiet. Rasmus Paludan fungerer som forsvarer og kan være beskikket forsvarer for en tiltalt i både byretten og landsretten. Dette er en fordel, hvis tiltalte fx bliver frifundet i byretten, men dommen bliver anket af politiet. Så behøver tiltalte ikke skifte forsvarer, når sagen kommer for landsretten.

 

Pligtmæssige oplysninger

 

Skriv et svar